SejlerskoleOverkrop

Sejlerskolens formål og omfang: Formålet med kurset i praktisk sejlads med sejlbåd er først og fremmest at øge sikkerheden for dem, som færdes på vandet i deres fritid. Derudover at bibringe eleverne praktisk viden om det at være ombord i en sejlbåd og at kunne håndtere denne med GODT SØMANDSKAB som begreb og samtidig kunne afslutte kurset med den praktiske prøve til duelighedsbevis. Dette opnås ved at der sejles ca. 2 -3 timer om ugen i månederne maj, juni, august og september, hvilket giver ca. 16 sejladser. Desuden afholdes teori om vinteren. Denne undervisning vil omfatte ca. 18 lektioner.

Som en naturlig del af undervisningen indgår klargøring og vedligeholdelse af bådene. Eleverne deltager efter sæsonafslutning i arbejdet med at få bådene på land og gjort vinterklar. Ved sæsonstart deltager de i arbejdet med at gøre bådene sejlklare og få dem søsat igen. For at kunne erhverve det endelige duelighedsbevis skal man foruden den praktiske prøve også have bestået den teoretiske prøve i navigation. Dette klares om vinteren mellem 1. og 2. år, hvor der i Odense Sejlklubs lokaler undervises i navigation. På den måde kan man have det endelige bevis efter 2. skoleår.

Hvem kan deltage? Sejlerskolen i Odense Sejlklub er for voksne over 18 år, som ønsker at lære at sejle og manøvrere en sejlbåd. Man behøver ingen forkundskaber for at kunne begynde på kurset. Sejlerskolen er også for sejlere med lidt erfaring, som ønsker at få noget mere rutine og sikkerhed.

Undervisningens omfang: Undervisningen følger Dansk Sejlunions materiale, og vi begynder sæsonen i marts med et introduktionsmøde i Odense Sejlklubs klubhus, hvor vi lærer hinanden at kende, snakker påklædning, sikkerhed og meget andet. Sejladserne begynder sidst i april og slutter i september, afhængigt af vejret. I juli holder vi sommerferie. Alle elever sejler en aften om ugen mandage, tirsdage, onsdage eller torsdage. Undervisningen foregår ombord på vores 3 Nordiske Folkebåde, hvor der er 3 elever samt en erfaren instruktør på hver båd. Ud over den enkelte undervisningsaften, arrangerer vi weekendture med natsejlads indlagt som en integreret del af undervisningen. Sejladsundervisningen foregår typisk fra kl. 18 til ca. 21.

Undervisningen skal bibringe: 

  • Praktisk viden om vedligeholdelse af en båd og dens udstyr.
  • Viden om hensigtsmæssig påklædning under sejlads og om personligt  sikkerhedsudstyr.
  • At eleven under varierende vejrforhold har været i stand til at indøve alle almindeligt forekommende manøvresituationer til søs og i havn så ofte,at han/hun kan gennemføre de pågældende manøvrer/situationer på en tilfredsstillende måde.
  • At eleven til fulde er klar over det ansvar, der påhviler føreren af en båd, såvel i relation til besætning og ”passagerer” som til anden trafik.

Bådene:

Sejlerskolen råder over 3 glasfiberkølbåde af typen Nordisk Folkebåd. Disse både ligger i Odense Sejlklubs lystbådehavn på Stige Ø.

Folkebådenens navne er NR.1 , SVANEN og SJESSE.

Folkebåden er en af Danmarks største klassebåde. Der er nu indregistreret mere end 1100 Nordiske Folkebåde i Danmark.

Folkebåden er et rummeligt, sødygtigt og sikkert fartøj og den er et overordentligt hurtigt fartøj, især i kuling.

Hvad koster det at deltage?

Sejlerskolen for sommer-sæsonen 2023 inkl. kursushåndbog: kr. 2.100, –

Medlem af ODENSE SEJLKLUB som er obligatorisk: kr. 900, –

For partner/samlever har vi et familiekontingent kr. 210, –

(Et par klarer hermed kontingentet for i alt kr. 1110,-)

Teoriundervisning for vinter-sæsonen 2023/2024: kr. 1600, –, ca. 850,- til materialer og ca. kr. 500, – for Duelighedsbeviset.

Sådan bliver du tilmeldt:

Tilmelding til leder af Sejlerskolen John Christensen på:

Mobil 2926 9926

e-mail: sejlerskole@odensesejlklub.dk

Deltagelse på sejlerskolen er på eget ansvar.

Odense Sejlklub Sejlerskolen og Sejlerskolens instruktører kan ikke drages til ansvar, og er ej  erstatningspligtige i tilfælde af uheld.

Det anbefales eleverne at tegne privat fritidsulykkesforsikring.

Klublivet:

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet.

Du er altid velkommen i klubhuset og til de mange forskellige aktiviteter i Odense Sejlklub; standerhejsning,  eskadresejlads, weekendtur til Egensedybet og til den årlige afriggerfest m.m.

En anden god vej til klublivet er at deltage som hjælper ved disse aktiviteter og arrangementer.