Medlemsundersøgelse 2018

Odense Sejlklubs bestyrelse fik i oktober 2018 lavet en medlemsundersøgelse med spørgeskemaer, som blev sendt ud pr. mail til samtlige klubbens medlemmer. 

Formålet med medlemsundersøgelsen var at lodde stemningen blandt klubbens medlemmer for at få det bedst mulige grundlag for en fortsat udvikling af Odense Sejlklub til glæde for alle medlemmer. På klubbens generalforsamling den 24. februar 2019 blev resultaterne af medlemsundersøgelsen sat til debat blandt de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen bruger det indsamlede i Odense Sejlklubs udvikling fremover. 

Alle medlemmer er stadig velkommen til at komme med gode ideer og være med til at udvikle klubben.

Du kan hente medlemsundersøgelsen her.