Indmeldelse i Odense Sejlklub som pensionist 66 år+

Årligt kontingent: 430,- kr.
Hvis flere fra husstanden meldes ind, kan efterfølgende indmeldes som familiemedlem. 

Tilbage til Indmeldelseoversigten