Bliv medlem af Odense Sejlklub

Hvis du gerne vil være med i Odense Sejlklub – ungdomsafdeling – sejlerskolen – havneplads mv. er der flere forskellige ansøgninger afhængig af din situation. Du finder alle valgmulighederne som knapper herunder.
Du kan se klubbens privatlivspolitik her

Ønsker du indmeldelse i ungdomsafdelinger og har snakket med ungdomsleder/træner, er det her du eller dine forældre skal vælge.
Årligt kontingent 740,- + evt. tilstødende  udgifter til jolleleje. Flere oplysninger under ungdomsafdelingen.

Hvis du ønsker indmeldelse i sejlerskolen, er det på grund af venteliste mest smart at vente , til sejlerskolelederen opfordrer dig til at udfylde ansøgning. Flere oplysninger inkl. priser under sejlerskolen.

Hvis du ønsker en havneplads til din båd, er det her du skal vælge. Ansøgningen er en start på en dialog med havnefoged og kasserer forud for en aftale om havneplads og medlemskab.
Årligt kontingent 900,- + udgifter til bådplads. Se mere under havnen.

Hvis du allerede er medlem af Odense Sejlklub, skal du bare sende en mail til havnefogeden på havneudvalg@odensesejlklub.dk med oplysninger på båden og få en dialog med havnefogeden om muligheder og priser.

Hvis du ønsker medlemskab af Odense Sejlklub, men ikke har brug for bådplads, plads i sejlerskolen eller ungdomsafdelingen, hører du hjemme her i seniorafdelingen.
Årligt kontingent 900,-

Er du fyldt 67 år, har vi et særligt pensionistmedlemskab for medlemmer uden bådplads.
Årligt kontingent 450,-

Hvis husstanden allerede har et medlem i Odense Sejlklub, kan efterfølgende personer fra husstanden søge medlemskab som familiemedlem.
Årligt kontingent 210,-