Indmeldelse i Odense Sejlklub som medlem 18-65 år

Årligt kontingent: 850,- kr.
Hvis flere fra husstanden meldes ind, kan efterfølgende indmeldes som familiemedlem. 

Tilbage til Indmeldelseoversigten