Indmeldelse i Odense Sejlklub som familiemedlem

Årligt kontingent: 200,- kr.
Betingelse for at blive meldt ind som familiemedlem er, at der allerede er et fuldt betalende medlem i husstanden. 

Tilbage til Indmeldelseoversigten