Bliv medlem

StemSolnedUnderBom

Bliv medlem af Odense Sejlklub

Hvis du gerne vil være med i Odense Sejlklub er der 3 forskellige ansøgninger afhængig af din situation.

Ønsker du indmeldelse i ungdomsafdelinger og har snakket med ungdomsleder/træner, er det her du eller dine forældre skal vælge.

Er du voksen og ønsker indmeldelse i seniorafdelingen, skal du vælge denne. Hvis du ønsker indmeldelse i sejlerskolen, er det på grund af venteliste mest smart at vente , til sejlerskolelederen opfordrer dig til at udfylde ansøgning. Flere oplysninger under sejlerskolen.

Hvis du ønsker en havneplads til din båd, er det her du skal vælge. Ansøgningen er en start på en dialog med havnefoged og kasserer forud for en aftale om havneplads og medlemskab.

Hvis du har nogle spørgsmål til ansøgningerne, er du altid velkommen til at spørge kassereren på kasserer@odensesejlklub.dk