Bestyrelsen og øvrige kontaktpersoner

Formand
Mogens Houmann Hansen
Tlf: 20286855
Email: formand@odensesejlklub.dk

Havneudvalg
Peter Hagen-Sørensen
Tlf: 53325466
Email: havnen@odensesejlklub.dk

Havnefoged
Erik Hjortebjerg
Tlf: 29676442
Email: havnefoged@odensesejlklub.dk

Næstformand – klubhusudvalg
Ulrik Freisleben
Tlf: 29630918
Email: naestformand@odensesejlklub.dk

Sejlerskoleleder
John Christensen
Tlf: 29269926
Email: sejlerskole@odensesejlklub.dk

Kasserer
Tom Vangsgaard Kaspersen
Tlf: 23749941
Email: kasserer@odensesejlklub.dk

Ungdomsafdelingsleder
Michael Elmo Pedersen
Tlf: 21216974
Email: ungdom@odensesejlklub.dk

Sekretær
Mette Vestergaard Nielsen
Tlf: 26702270
Email: sekretaer@odensesejlklub.dk

Korshavnsbro
Oluf Larsen
Tlf: 27787431
Email: korshavn@odensesejlklub.dk

Klubhusvært
Helle og Finn Vinther
Tlf: 29429432
Email: klubhusvaert@odensesejlklub.dk

Klubnyt
Line Herlev Meldgaard 
Tlf: 22122712
Email: klubnyt@odensesejlklub.dk

Aktivitetsudvalg
Jonas Hansen
Tlf: 22588385
Email: aktivitetsudvalg@odensesejlklub.dk

Fundraiser
Kim Boysen
Tlf: 23117332
Email: fundraiser@odensesejlklub.dk

Mentor kontakt
Peter Hagen-Sørensen
Tlf: 53325466
Email: mentorkontakt@odensesejlklub.dk

OS representant i Lystbådehavnens forretningsudvalg
Erik Hjortebjerg
Tlf: 29676442
Email: havnefoged@odensesejlklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Christian Muff Pedersen
Tlf: 20243333
Email: jcmp@odensesejlklub.dk