Bestyrelsen

Odense Sejlklubs bestyrelse består af 9 personer:
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, desuden af 5 udvalgsformænd.
Bestyrelses-medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Formand
Mogens Houmann Hansen, Tesdorpfsvej 38, 5000 Odense C

Tlf. 2028 6855
e-mail: formand@odensesejlklub.dk

Næstformand/Klubhusforvaltning
Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M

Tlf. 2963 0918
e-mail: naestformand@odensesejlklub.dk

Kasserer
Tom Vangsgaard Kaspersen, Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ

Tlf. 2374 9941
e-mail: kasserer@odensesejlklub.dk

Sekretær
Henning K. Sørensen, Dragebakken 32, 5250 Odense SV
Tlf. 2320 0495
e-mail: sekretaer@odensesejlklub.dk

Bestyrelsesmedlem/Havn og plads
Bjarne Karsten Rasch, Lunden 11, 5320 Agedrup

Tlf. 2967 6442
e-mail: havneudvalg@odensesejlklub.dk

Bestyrelsesmedlem/Korshavnbroen
Bente Høngsmark, Barmosevej 28, 5220 Odense SØ
Tlf. 2423 0859
e-mail: korshavn@odensesejlklub.dk

Bestyrelsesmedlem/Koordinator for ungdomsafdelingen
Jonas Hansen, Hjallesegade 58, 5260 Odense S

Tlf. 2258 8385
e-mail: ungdom@odensesejlklub.dk

Bestyrelsesmedlem/Mentor kontakt
Bente Høngsmark, Barmosevej 28, 5220 Odense SØ

Tlf. 2423 0859
e-mail:mentorkontakt@odensesejlklub.dk

Bestyrelsesmedlem/koordinator for klubudvikling
René Fucke, Violvænget 5A. 5856 Ryslinge

Tlf: 2360 8586
e-mail: rene@odensesejlklub.dk