Besejlingsforhold

Besejlingsforholdene ved Fyns Hoved og indsejlingen til Korshavn er ikke svær. Man skal holde godt fri af Fyns Hoved, når man kommer nord fra og holde fri af stengrunden på 0,9 m vand. 

Grunden er ikke afmærket!

Om dagen sejles der ind til Korshavn i båkelinien, om aftenen i fyrets hvide vinkel.

Vær opmærksom på, at fyret kun er tændt i perioden 1. april til 1. oktober og at fyret ikke er placeret på spidsen af Korsøre landtange.