Bæredygtighed

Odense Sejlklub går foran!

Erklæring om Bæredygtighed fra Odense Sejlklub:

I Odense Sejlklub erkender vi vores ansvar for miljøet. Vi stræber efter en bæredygtig udvikling og ønsker at behandle vores natur og ressourcer med omhu. For os indebærer bæredygtighed at reducere klimapåvirkninger og sikre en afbalanceret brug af ressourcer. Vores planlægning og handling er rettet mod at fastholde disse idealer ind i fremtiden.

Bæredygtighed omfatter alle niveauer, fra det lokale til det globale. Ifølge Brundtland-rapporten fra 1987 definerer vi bæredygtig udvikling som “en udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Vi forpligter os til at handle i overensstemmelse med disse principper og bidrage til en bæredygtig fremtid for vores klode.

Som sejlere har vi en vigtig rolle at spille i beskyttelsen af havmiljøet. En af måderne, hvorpå vi kan bidrage, er ved at vælge miljøvenlige alternativer som biocidfri bundmaling.

Bundmaling bruges til at beskytte bådens skrog mod alge- og skaldyrsbefæstelse, der kan forårsage skader og øge modstanden i vandet. Traditionel bundmaling indeholder dog ofte skadelige kemikalier, herunder biocider, der frigives til vandmiljøet over tid og kan have negative konsekvenser for havets økosystem.

Biocidfri bundmaling er et mere bæredygtigt alternativ, der ikke indeholder skadelige stoffer, der påvirker havmiljøet. Den anvender typisk alternative metoder til at forhindre bevoksning, såsom overfladeteknologi, som gør det vanskeligt for alger og skaldyr at fæstne sig til bådens skrog.

Ved at vælge biocidfri bundmaling kan sejlere reducere deres miljømæssige fodaftryk og bidrage til at bevare havets sundhed og biodiversitet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at biocidfri bundmaling ikke er en universel løsning og kan have forskellige effektivitetsniveauer afhængigt af sejlområdet og bådens brug.

Udover at bruge biocidfri bundmaling er der også andre skridt, som sejlere kan tage for at beskytte havmiljøet. Dette inkluderer korrekt bortskaffelse af affald, begrænsning af brugen af skadelige kemikalier ombord, undgåelse af spild af brændstof og bevaring af havets dyreliv ved at undgå at forstyrre deres naturlige levesteder.

Ved at være opmærksomme på vores handlinger og træffe bæredygtige valg kan sejlere spille en afgørende rolle i bevarelsen af havmiljøet for fremtidige generationer.

Læs også: En tur på Odense Fjord af Ove Petersen

 

Se indslag på TV2 Fyn 29. april 2023

Følg med

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Invalid Feed ID.

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Skriv til os

20286855