Sejlerskolen

Elever i sejlerskolen under en sejlads
Praktisk sejlads en aften i sejlerskolen

Formålet med kurset i praktisk sejlads med sejlbåd er først og fremmest at øge sikkerheden for dem, som færdes på vandet i deres fritid. Derudover at bibringe eleverne praktisk viden om det at være ombord i en sejlbåd og at kunne håndtere denne med godt sømandskab som begreb. Samtidig slutter eleverne kurset med den praktiske prøve til duelighedsbevis.

Vi sejler ca. 2 -3 timer om ugen i månederne maj, juni, august og september, hvilket giver cirka 16 sejladser. Vi sejler to sæsoner.

Desuden undervises i teori om vinteren. Denne teoriundervisning omfatter cirka 18 lektioner.

Som en naturlig del af undervisningen indgår klargøring og vedligeholdelse af bådene. Eleverne deltager efter sæsonafslutning i arbejdet med at få bådene på land og gjort vinterklar. Ved sæsonstart deltager de i arbejdet med at gøre bådene sejlklare og få dem søsat igen. Her får man vigtige erfaringer og tips som ligger ud over duelighedsprøven, men er rigtig gode at have med sig, hvis man vil have sin egen sejlbåd.

For at kunne erhverve duelighedsbeviset skal man foruden den praktiske prøve også have bestået den teoretiske prøve i navigation. Dette klares om vinteren mellem 1. og 2. år, hvor der i Odense Sejlklubs lokaler undervises i navigation. På den måde har man det endelige bevis efter 2. skoleår.

Hvem kan deltage?

Sejlerskolen i Odense Sejlklub er for voksne over 18 år, som ønsker at lære at sejle og manøvrere en sejlbåd. Man behøver ingen forkundskaber for at kunne begynde på kurset. Sejlerskolen er også for sejlere med lidt erfaring, som ønsker at få noget mere rutine og sikkerhed.

Undervisningens omfang

Folkebåd under praktisk sejlads i Sejlerskolen
Øvelsessejlads

Undervisningen følger Dansk Sejlunions materiale, og vi begynder sæsonen i marts med et introduktionsmøde i Odense Sejlklubs klubhus, hvor vi lærer hinanden at kende, snakker påklædning, sikkerhed og meget andet. Sejladserne begynder sidst i april og slutter i september, afhængigt af vejret. I juli holder vi sommerferie. Alle elever sejler en aften om ugen mandage, tirsdage, onsdage eller torsdage.

Undervisningen foregår ombord på vores tre Nordiske Folkebåde, hvor der er tre elever samt en erfaren instruktør på hver båd. Ud over den enkelte undervisningsaften, arrangerer vi weekendture med natsejlads indlagt som en integreret del af undervisningen. Sejladsundervisningen foregår typisk fra kl. 18 til ca. 21.

Læringsmål

Undervisningen skal bibringe:

  • Praktisk viden om vedligeholdelse af en båd og dens udstyr.
  • Viden om hensigtsmæssig påklædning under sejlads og om personligt sikkerhedsudstyr.
  • At eleven under varierende vejrforhold har været i stand til at indøve alle almindeligt forekommende manøvresituationer til søs og i havn så ofte, at han/hun kan gennemføre de pågældende manøvrer/situationer på en tilfredsstillende måde.
  • At eleven til fulde er klar over det ansvar, der påhviler føreren af en båd, såvel i relation til besætning og ”passagerer” som til anden trafik.

Bådene

Sejlerskolen råder over tre glasfiberkølbåde af typen Nordisk Folkebåd. Disse både ligger i Odense Sejlklubs lystbådehavn på Stige Ø.

Folkebådenes navne er Nr.1, Svanen og Sjesse. Folkebåden er en af Danmarks største klassebåde. Der er nu indregistreret mere end 1100 Nordiske Folkebåde i Danmark. Folkebåden er et rummeligt, sødygtigt og sikkert fartøj og den er et overordentligt hurtigt fartøj, især i kuling.

Pris

Et sejlerskolekursus har tre sæsoner:

  1. Sommersæson med praktisk sejlads
  2. Vintersæson med teori afsluttende med teoretisk eksamen
  3. Sommersæson med praktisk sejlads og afsluttes med praktisk prøve

Ved indmeldelse betales sejlerskole og kontingent for sommersæson.
Ved start på vintersæson betales for teoriundervisning og materialer.
Ved start på 2. sommersæson betales for sejlerskole og kontingent.

Så meget koster de forskellige dele (alle beløb i DKK)
Første sommersæson (inkl. kursushåndbog) 2100
Medlemskab af Odense Sejlklub første år 900
Teoriundervisning for vintersæsonen 1600
Materialer til teoriundervisning ca. 1100
Teoretisk prøve ca. 600
Anden sommersæson 2100
Medlemskab af Odense Sejlklub andet år 900
Praktisk prøve ca. 600

Hvis du er pensionist, er kontingentet for medlemskab lavere: 450 kroner årligt.
Hvis en person fra din husstand allerede er medlem af Odense Sejlklub, kan du være familiemedlem og få medlemskabet for 210 kroner om året.

Klublivet

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset og til de mange forskellige aktiviteter i Odense Sejlklub; standerhejsning, eskadresejlads, weekendtur til Egensedybet, generalforsamling, den årlige afriggerfest m.m.

Sådan tilmelder du dig

Elever løser opgaver i teoriundervisningen
Navigationsopgave. Foto: Hans Bach

Kontakt leder af Sejlerskolen John Christensen på:

Mobil: 2926 9926
Mail: sejlerskole@odensesejlklub.dk

Der er som regel venteliste, så det er en god idé at snakke med John om mulighederne.

Forsikring

Deltagelse på sejlerskolen er på eget ansvar. Odense Sejlklub, Sejlerskolen og Sejlerskolens instruktører kan ikke drages til ansvar, og er ej erstatningspligtige i tilfælde af uheld.

Du kan læse vores samlede elev- og sikkerhedspolitik her.

Odense Sejlklub anbefaler eleverne at tegne privat fritidsulykkesforsikring.

Gruppebillede af de beståede elever i 2022
Glade elever efter bestået prøve i 2022

Følg med

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Invalid Feed ID.

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Skriv til os

20286855