Hjælp havmiljøet – det trænger!

Kære alle medlemmer og bådejere,

Beskyttelse af Havmiljøet i Odense Sejlklub:

I Odense Sejlklub anerkender vi den afgørende betydning af at bevare og beskytte havmiljøet, som udgør en essentiel del af vores naturlige omgivelser. Vi forpligter os til aktivt at deltage i bestræbelserne på at opretholde sundheden og bæredygtigheden af de marine økosystemer, som vores sejlklub er en del af.

Vores tilgang til at beskytte havmiljøet omfatter:

  1. Bæredygtig Praksis: Vi arbejder kontinuerligt på at implementere bæredygtige sejladspraksis for at minimere vores påvirkning på havmiljøet. Dette inkluderer bevidst brug af miljøvenlige materialer og teknologier.
  2. Bevidsthed og Uddannelse: Vi stræber efter at skabe bevidsthed blandt vores medlemmer om vigtigheden af at bevare havmiljøet. Vi tilbyder uddannelsesprogrammer og information om korrekt bortskaffelse af affald, reduktion af plastforbrug og andre initiativer, der styrker vores fælles forståelse.
  3. Lokalt Samarbejde: Vi samarbejder aktivt med lokale myndigheder, organisationer og samfundet som helhed for at deltage i initiativer, der sigter mod at bevare og genoprette det lokale havmiljø.
  4. Affaldshåndtering: Vi implementerer effektive affaldshåndteringsprocedurer i vores sejlklub for at minimere affaldsudledning i havet. Dette inkluderer korrekt sortering og genbrug af affald.
  5. Naturbevarelse: Vi støtter og deltager i projekter, der sigter mod at bevare og genoprette marine habitater og biodiversitet.

Ved at integrere disse principper i vores daglige aktiviteter stræber vi efter at være ansvarlige vogtere af havmiljøet og efterlade en positiv arv for kommende generationer af sejlere.

Vi vil gerne appellere til jer alle om at give en hjælpende hånd til vores havmiljø ved at bruge biocidfri bundmaling til jeres både. Bundmaling bruges til at beskytte skroget på både mod marint liv, der kan fæste sig og forårsage skade. Desværre indeholder mange traditionelle bundmalinger biocider, der er kemiske stoffer, der kan være skadelige for havmiljøet.

Ved at skifte til biocidfri bundmaling kan vi reducere de negative miljøpåvirkninger og samtidig bevare det marine liv. Biocidfri bundmaling er designet til at være mindre giftig og skånsom over for havmiljøet. Den virker ved at skabe en glat overflade, der gør det vanskeligt for organismer som alger og skaldyr at fæste sig.

Ved at bruge biocidfri bundmaling kan vi bidrage til at opretholde havets naturlige balance og biodiversitet. Det er en enkel, men effektiv måde at vise omsorg for vores marine økosystemer og sikre, at kommende generationer også kan nyde godt af sunde og levende have.

Vi opfordrer jer alle til at undersøge og vælge biocidfri bundmaling, når I vedligeholder jeres både. Spred budskabet til andre bådejere og medlemmer af sejlerfællesskabet for at skabe større bevidsthed om denne miljøvenlige praksis.

Lad os sammen give havmiljøet den hjælpende hånd, det trænger til, ved at bruge biocidfri bundmaling og tage ansvar for vores handlinger som bådejere. Lad os være vogtere af havet og sikre dets bæredygtighed og skønhed.

På forhånd tak for jeres engagement og bidrag!

Følg med

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Invalid Feed ID.

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Skriv til os

20286855