twilight1.jpgtwilight2.jpgtwilight3.jpgtwilight5.jpgtwilight7.jpg

Klubinformation

Rettigheder og pligter som medlem af Odense Sejlklub

 

Odense Sejlklub kan tilbyde medlemskab af :

  • Seniorafdeling

  • Fartøjsejerafdeling

  • Ungdomsafdeling

Seniorafdeling
Som medlem i seniorafdelingen kan man deltage i alle klubbens aktiviteter, det være sig arrangementer af sportslig og selskabelig art. Man kan også frivilligt deltage i nogle af klubbens mangeartede arbejdsopgaver, det kan være pasning af klubhus og diverse vedligeholdelsesopgaver.
Man modtager klubbens medlemsblad KLUBNYT, som udgives 9 gange om året (udgives ikke i juni-juli og december).
Det er ligeledes muligt at indmelde familiemedlemmer (ægtefælder - børn) til et meget favorabel kontingent.
Et medlemskab af seniorafdelingen giver ret til at søge plads i havnen.

Fartøjsejerafdelingen
Er man fartøjsejer og har havneplads i
den selvejende institution »Lystbådehavnen Stige Ø« , hvilket kræver medlemskab af seniorafdelingen, er man tilmeldt fartøjsejerafdelingen.
Som fartøjsejer har man ret til at benytte Odense Sejlklubs bro i Korshavn på særdeles favorable vilkår.
Som fartøjsejer er man forpligtet til at deltage i klubbens mangeartede vedligeholdelsesopgaver samt evt. pasning af klubhus. Der er faste regler for deltagelse i "Pligtarbejde".

Ungdomsafdelingen
Formålet med denne afdeling er at styrke interessen for sejlsport blandt børn og unge mellem 7 og 20 år, samt give dem en masse sjove oplevelser i form af øvelsessejladser, weekendture, kapsejladser, og stævner, hvor man mødes med andre klubber og andre unge med de samme interesser.
Der bliver sejlet i klubbens optimist-, zoom 8-, Laser- og 405 joller samt i to folkebåde.
Der er her mulighed for at deltage i kapsejladser over hele landet, og der afholdes også weekendture og stævner i sommerperioden. Om vinteren undervises i kunsten at sejle, kapsejlads- regler, førstehjælp, tovværkslære, navigation og meget mere.
Ungdomsafdelingens fartøjer er alle i sikker og forsvarlig stand og al sejlads foregår under kyndig ledelse. For at skærpe sikkerheden skal enhver, der ønskes optaget i afdelingen, fremlægge et svømmebevis.
Klubben udsender bladet Klubnyt til alle medlemmer, også til medlemmer af ungdomsdelingen. Her vil ungdomslederen bekendtgøre alle arrangementer af interesse for medlemmerne.

Joomla templates by a4joomla