twilight1.jpgtwilight2.jpgtwilight3.jpgtwilight5.jpgtwilight7.jpg

 


Sejlerskolens formål og omfang:

Målet med kurset i praktisk sejlads med sejlbåd er, først og fremmest at øge sikkerheden for de, der færdes på vandet i deres fritid. Derudover at bibringe eleverne en praktisk viden om det at være ombord i en sejlbåd og at kunne håndterer denne med ”GODT SØMANDSKAB” som begreb, og samtidig kunne afslutte kurset med den praktiske prøve til duelighedsbevis.

Dette opnås ved, at der sejles ca. 2 -3 timer om ugen i månederne maj, juni, august og september, hvilket giver ca. 14 sejladser. Desuden afholdes teori om vinteren. Denne undervisning vil omfatte ca. 18 lektioner.

Som en naturlig del af undervisningen indgår klargøring og vedligeholdelse af bådene.

Eleverne deltager efter sæsonafslutning i arbejdet med at få bådene på land og gjort vinterklar. Ved sæsonstart deltager de i arbejdet med at gøre bådene sejlklare og få dem søsat igen.

For at kunne erhverve det endelige duelighedsbevis skal man foruden den praktiske prøve også have bestået den teoretiske prøve i navigation. Dette klares om vinteren  mellem 1. og 2. år, hvor der i ODENSE SEJLKLUBs  lokaler undervises i navigation.

På den måde kan man have det endelige bevis efter 2. skoleår.


Hvem kan deltage:

Sejlerskolen i ODENSE SEJLKLUB (OS) er for voksne over 18 år, der ønsker at lære at sejle og manøvrere en sejlbåd. Man behøver ingen forkundskaber for at kunne begynde på kurset. Sejlerskolen er også for sejlere med lidt erfaring, men ønsker at få noget mere rutine og sikkerhed.


Undervisningens omfang:

Undervisningen følger Dansk Sejlunions materiale, og vi begynder sæsonen i marts med et introduktionsmøde i ODENSE SEJLKLUBs klubhus, hvor vi lærer hinanden at kende, snakker påklædning, sikkerhed og meget andet. Sejladserne begynder sidst i april og slutter i september, afhængig af vejret. I juli holder vi sommerferie.

Alle elever sejler en aften om ugen mandage, tirsdage eller onsdage. Undervisningen foregår ombord på vore kølbåde, hvor der er 3 elever samt en erfaren instruktør på hver båd.
Ud over den enkelte undervisningsaften, arrangerer vi weekendture med natsejlads indlagt
som en integreret del af undervisningen.

En typisk undervisningsaften starter kl. 1800, og med det løse, dvs. kaffe/kage, en snak i klubhuset m.m., bliver en undervisningsaften let på 3 timer.


Undervisningen skal bibringe:

 •  Praktisk viden om vedligeholdelse af en båd og dens udstyr.
   

 • Viden om hensigtsmæssig påklædning under sejlads og om personligt sikkerhedsudstyr.
   

 • At eleven under varierende vejrforhold har været i stand til, at indøve alle almindeligt forekommende manøvresituationer til søs og i havn så ofte, at han/hun kan gennemføre de pågældende manøvre/situationer på en tilfredsstillende måde.
   

 • At eleven til fulde er klar over det ansvar, der påhviler føreren af en båd, såvel i relation til besætning og ”passagerer” som til anden trafik.


   

Bådene:

 Sejlerskolen råder for nuværende over 2 glasfiberkølbåde af typen ”Folkebåd”.

Disse både ligger i Stige Lystbådehavn på Stige ø.

Folkebådenens navne er NR.1 og SVANEN.

Folkebåden er en af Danmarks største klassebåde. Der er nu indregistreret mere end 1100 Nordiske Folkebåde i Danmark.

At Folkebåden er en vellykket konstruktion er for længst slået fast. Det er et rummeligt, sødygtigt og sikkert fartøj, og den er selv i dag, mere end 70 år efter dens ”fødsel”,

et overordentligt hurtigt fartøj, især i kuling.


Hvad koster det at deltage:

Sejlerskolen for sommer-sæsonen 2016 inkl. kursushåndbog : kr. 1.900, -

Medlem af ODENSE SEJLKLUB som er
obligatorisk: kr. 850, -

For partner/samlever har vi et
familiekontingent kr. 200, -

(Et par klarer hermed kontingentet for i alt kr. 1050,-)

Teoriundervisning for vinter-sæsonen 2016/2017: kr. 1400, -, ca. 850,- til materialer og ca. kr. 500, - for Duelighedsbeviset.


 Sådan bliver du tilmeldt:

Tilmelding til: Leder af Sejlerskolen John Christensen, på Telefon 6617 3214,

Mobil 2926 9926, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Deltagelse på sejlerskolen er på eget ansvar.

ODENSE SEJLKLUB Sejlerskolen og Sejlerskolens instruktører kan ikke drages til ansvar, eller er erstatningspligtige, i tilfælde af uheld. Der anbefales eleverne, at tegne privat fritidsulykkesforsikring.


Klublivet:

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset og til de mange forskellige aktiviteter, spændende fra ODENSE Sejlklubs, Standerhejsning, weekend tur til Egensedybet og til den årlige Afriggerfest. En anden god vej til klublivet er, at deltage som hjælper ved disse aktiviteter og arrangementer.

                                           

                                      Velkommen ombord


 

Joomla templates by a4joomla